IAMM2

De implementatie van een sleuteltechnologie

3D-metaalprinten biedt onnoemelijk veel kansen voor nieuwe economische activiteiten. De sleuteltechnologie omvat ver uiteenlopende technieken. Ze worden steeds vaker toegepast en gelden als aanjager voor innovatie in tal van sectoren. Een nieuw initiatief wil dit stimuleren door een groter deel van de keten te betrekken.

Het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim (Zwolle) bundelt als penvoerder de krachten met de hogescholen Saxion (Enschede) en Fontys (Eindhoven) in het duurzame samenwerkingsverband Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM). Kort geleden is hun SPRONG-aanvraag door Regieorgaan SIA gehonoreerd en zelfs als beste beoordeeld.

SPRONG

De SPRONG-subsidie stimuleert de samenwerking tussen de betrokken hogescholen op het vlak van onderwijs en onderzoek, en met derden, waaronder het bedrijfsleven. Ze gaan met de subsidie en 50% cofinanciering afkomstig van onder meer het bedrijfsleven de komende 4 jaar aan de slag, met uitzicht op nog eens 4 jaar. Inmiddels is een groot aantal organisaties aangehaakt, waaronder brancheverenigingen, kenniscentra, universiteiten en vooraanstaande (hightech) bedrijven.

3D-Metaalprinten en de kansen die het biedt

3D-Metaalprinten biedt als sleuteltechnologie een breed scala aan bedrijfseconomische kansen. Een van de voordelen van metaalprinten is de complexe vormen die zich met gemak laten 3D-printen. Daarmee komen compactere en lichtere alternatieven binnen bereik, waarbij bovendien meerdere functies zijn te verenigen in een en dezelfde 3D-print.

Een ander voorbeeld van de voordelen die met 3D-printen te behalen zijn, is dat het gebruikt kan worden om de toeleveringsketen te verkorten, waardoor bedrijven sneller producten aan hun klanten kunnen leveren. Waar bedrijven voorheen reserveonderdelen uit het buitenland moesten halen en ergens moesten opslaan, kunnen die nu eenvoudig ter plekke geprint worden wanneer ze nodig zijn.

Noodzaak

Landen zoals Duitsland, België en Frankrijk lopen iets voor op Nederland. Meer expertise zal een verandering teweeg brengen, stellen de deelnemers. De samenwerking is gericht zich op praktijkgericht onderzoek naar innovatieve ontwikkelingen én vernieuwende toepassingen van metaalprinten. De betrokken hogescholen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in faciliteiten voor en onderzoek naar metaalprinten, samen met een groot aantal bedrijven en instellingen. Er is inmiddels een slagvaardige onderzoeksgroep ontstaan met een groot bereik in Nederland, met diverse faciliteiten en specialisaties. Binnen de groep wordt samengewerkt met regionale fieldlabs en enkele Centres of Expertise: HTSM, Green PAC en TechForFuture. Dit netwerk wordt verder nog versterkt door onze samenwerking met Flam3D, de bracheorganisatie voor 3D-printen in de Benelux.

Doelstelling

De doelstelling van IAMM is om de komende 8 jaar uit te groeien tot een krachtige, praktijkgerichte onderzoeksgroep. Een die nieuwe kennis ontwikkelt over de technieken voor en de toepassingen van metaalprinten. Deze kennis vloeit direct terug naar het werkveld en draagt bij aan actueel onderwijs over deze sleuteltechnologie. Concreet betekent dit:

  • Het huidige onderzoeksprofiel verbreden tot nieuwe toepassingsgebieden voor metaalprinten;
  • De competenties van bestaande en nieuwe medewerkers versterken door gebruik te maken van de aanvullende kennis en faciliteiten van de hogescholen en de betrokken organisaties;
  • Het netwerk verbreden voor vraagarticulatie en het delen van kennis met het werkveld;
  • Het ontwikkelen van state-of-the-art onderwijs op bachelor- en masterniveau;
  • Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem dat gericht is op professioneel werken;
  • Het opzetten van een landelijke infrastructuur voor onderzoek en onderwijs voor bedrijven, waarmee de groep het voornemen heeft de concurrentiepositie van Nederland te bevorderen.

Meer weten?

Vragen over dit initiatief of het onderzoek? Stel deze via info@3diamm.eu.