Congresprogramma 22 juni

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1 - RapidPro

 • 10:30-11:00
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Engels

Empowering the Choice for Sustainability

Additive Manufacturing provides companies with an instrument to manufacture in a more sustainable way – both socially and environmentally. As a result, many view AM as a positive force that helps companies to operate more sustainably. However, that’s simply not enough. Moving forward, the question is not whether AM is a sustainable manufacturing technology.  The question becomes: “what can we do to make AM more sustainable?”
The AM industry can and needs to do more, by developing new and innovative ways to reduce our impact. At Materialise we believe that continued investment in innovative technologies is key to establish Additive Manufacturing as a truly sustainable manufacturing technology – from reducing scrap rates and increasing the usage of recycled powder to creating the workplaces of the future.

 • 11:00-11:45
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo

 • 11:45-12:10
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Engels

Impulse Excitation Technique for AM inspection

The Impulse Excitation Technique is a NDT method for material characterization, which allows to determine the mechanic-elastic behavior of a material by the analysis of resonant frequencies. The lecture's goal is to explain the principle of this method and its applications in additive manufacturing.

 • 12:15-12:40
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Engels

Manufacturing of highly conductive copper components using the laser-based powder bed fusion process

The progress in the manufacturing of highly conductive and strong copper components via laser-based powder bed fusion was sluggish in the last decade due to the high laser reflectivity and high thermal conductivity. However, with the recent technological developments on the laser and raw material powder fronts, significant growth has already been made at the scientific level. At Amnovis, using our own proprietary materials and processes, we can manufacture copper components with state-of-the-art electrical, thermal, and mechanical properties. Do you want to know more about the results? then do not miss our presentation.

 • 12:45-13:30
 • Zaal 1 - RapidPro

Lunch & bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Engels

Benefits of Additive Manufacturing for ASML

In our quest to continue Moore’s low into the next decade, new manufacturing technologies are being adopted for our lithographic machines. One of such technologies is Additive Manufacturing that opens the opportunity to produce parts that are directly contributing to the performance our machines. More than 100 different machine parts are in volume production by additive manufacturing of metal, plastics and ceramics. The main focus of the lecture is to show the ways in which Additive Manufacturing is helping increase the performance of ASML machines with examples of actual parts used in production.  The additive manufacturing technologies used within ASML are presented.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Nederlands

Business Case : How CastLab and the NS lower maintenance costs and total cost of ownership with digital part manufacturing – and how other sectors and companies can benefit

Castlab levert het vereiste aantal onderdelen binnen 10 werkdagen conform productspecificaties en certificeringseisen. Castlab combineert 3D technieken met jarenlange ervaring en diepgaande kennis van conventionele productietechnieken, legeringen en materialen. Dit resulteert in een (ontwikkelings)proces dat de klant helpt bij het (her)ontwerpen, prototyping, (reverse) engineering, topologie-optimalisatie, assemblage en digital warehousing.

 • 14:30-14:55
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Nederlands

Hoe implementeer je Additive Manufacturing in een traditioneel productiebedrijf? - Vencomatic Businesscase

Hoe ontwikkelt dé pionier in de pluimveemarkt nieuwe, duurzame producten, gericht op het verhogen van het dierenwelzijn, zonder de kosten de pan uit te laten rijzen?

Vencomatic zocht en vond de balans tussen traditionele productie en nieuwe technologie met 3D-printen. De weg ernaartoe delen ze graag. AM-aanjager Dick van de Ven opereert onder het motto: “Denk groot, handel klein en faal goedkoop”.

 • 15:00-15:25
 • Zaal 1 - RapidPro
 • Lezing in het Nederlands

Grootformaat 3D metaal printen

Benieuwd hoe groot je 3D metaal kunt printen? De ontwikkelingen van huidige systemen staan niet stil en ook komen er veel nieuwe technieken op de markt.  Laser poederbed metaalprinters zijn de laatste jaren uitgegroeid tot volwaardige geautomatiseerde productiemachines. Er zijn zelfs al machine op de markt met 12 lasers die een product kunnen printen  van 0,5 m3. In vergelijking met andere conventionele productietechnieken is dit nog steeds klein. Om op te kunnen schalen lijkt een printkop aan een robot de toekomst te hebben voor het produceren van  grotere onderdelen.  

 • 15:30-17:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo

 • 17:00-18:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Netwerkborrel exposanten

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:05
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Welkom door de dagvoorzitter

 • 10:05-10:25
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Engels

From data to reliable predictive maintenance

 • Dr. Ir. Zaharah Bukhsh Assistant professor of AI for decision making, TU/e Eindhoven University of Technology

The maintenance cost accounts for 50-70% of the overall life cycle cost of an asset. These costs are even higher in the case of break-down maintenance and cyclic maintenance activities. Predictive maintenance seeks to prevent asset failure altogether and promise to lower maintenance cost and provide higher reliability and availability. It is defined in terms of the fourth industrial revolution, which is triggered by the sheer amount of data, cheaper sensor technologies, and advancements in artificial intelligence techniques. This talk provides a brief overview of the predictive maintenance approach from the machine learning perspective. Specifically, this talk highlights data collection strategies, problem framing, possible uses cases, and application domains, followed by three case studies of predictive maintenance for railway switches, concrete bridges and bearing motors.

 • 10:30-11:00
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Analytics

Veel bedrijven hebben inmiddels een database met historische procesdata tot hun beschikking. Vanwege de alsmaar groter wordende hoeveelheid data en complexere onderlinge verbanden, volstaan de standaard analyse en rapportage tools echter niet meer. Voor het verkrijgen van nuttige informatie uit deze procesdata is de volgende stap het gebruik maken van geautomatiseerde analyse-tools. Tijdens deze presentatie ontvangt u uitleg over de te nemen stappen en mogelijkheden. Vervolgens demonstreren we deze aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld.

 • 11:00-11:45
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo

 • 11:45-12:10
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Engels

Big Data and AI for Zero Unplanned Downtime of Medical Imaging Systems

Medical imaging systems such as MRI and CT scanners need to provide both optimal clinical performance and predictable cost of ownership. Clinicians understand the need for maintenance but they simply want to have it scheduled, predictable and non-intrusive. In this presentation we will see how Philips is leveraging big data analytics to move from reactive to predictive maintenance towards zero-unplanned downtime.

 • 12:15-12:40
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Sparringsessie praktijkcase Verbi

Tijdens de pitch hebben Arjen en Michel de situatie geschetst waarmee zij te maken hebben. De uitdagingen waar zij voor staan zijn herkenbaar voor veel bedrijven. Tijdens deze sessie wordt er aan de hand van een aantal vragen gebrainstormd over mogelijk oplossingen.

 • 12:45-13:30
 • Zaal 1 - RapidPro

Lunch & bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Smart Maintenance in Afvalverwerking - Een Case Study van DBI en Sensorfy

DBI Container Service is een ervaren leverancier van boven- en ondergrondse (mini)afvalcontainers in de BeNeLux en Duitsland. Als toonaangevende speler streeft DBI continue naar slimme IT oplossingen en circulaire producten om de afvalbranche efficiënter en duurzamer te maken. Samen met Sensorfy werkt DBI aan een systeem waarin voorspellend onderhoud centraal staat.

Het door Sensorfy ontwikkelde slimme platform biedt naast betere gebruikerstoegang tot de containers ook een sterke basis voor een slimmere en duurzamere bedrijfsvoering. Door elk containermechanisme met sensoren uit te rusten krijgt DBI een goed beeld van de slijtage van de cilinders en de cilinderophanging. Hierdoor kan uitval van belangrijke containerfuncties worden voorspeld en daarmee voorkomen. Daarnaast kan DBI aan de hand van containerdata een aantal andere voorspellingen doen, zoals het optimaliseren van de ophaalroutes die vrachtwagens moeten rijden. Hiermee bespaart DBI kosten en kan uitstoot worden verminderd.

Tijdens het Smart Maintenance Congres bespreken DBI en Sensorfy deze case en laten zij zien wat predictive maintenance en data voor industriële toepassingen kunnen betekenen.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Optische methoden voor het vroegtijdig detecteren van defecten ter voorkoming van storingen

Optische technieken bieden veel mogelijkheden voor niet-destructieve detectie van vervormingen, oppervlakteslijtage en scheurvorming. Deze methoden kunnen, bijvoorbeeld met behulp van fotonica, in veel gevallen ook geautomatiseerd en continu ingezet worden. Marco zal aan de hand van een aantal voorbeelden, zoals scheepsmotoren en machines voor de productie van optische elementen, ingaan op de technische mogelijkheden die de afgelopen jaren steeds toegankelijker zijn geworden, hoe die in de praktijk toegepast worden en waar je dan mee te maken krijgt.

 • 14:30-14:55
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Digitale ondersteuning bij het op afstand installeren en onderhouden van machines en installaties (praktijkervaringen)

 • Jo van de Put Adviseur, Koninklijke Metaalunie
 • Gu Van Rhijn Gu van Rhijn, MSc, Senior projectleider & onderzoeker, TNO, TNO

Nieuwe technologieën maakt het mogelijk om lokale monteurs en operators te ondersteunen bij het installeren en onderhouden van machines en installaties. Hierdoor kunnen eigen medewerkers veel effectiever worden ingezet en kunnen klanten veel sneller worden geholpen, en stilstand van machines worden verkort. Tijdens deze presentatie worden de verschillende technologieën die daarbij gebruikt kunnen worden uitgelegd. Tevens worden de resultaten en de ervaringen besproken van een vijftal kleine exporterende bedrijven die deze technologieën in een project met de Metaalunie en TNO in de praktijk hebben getest.

 • 15:00-15:25
 • Zaal 2 - SMC
 • Lezing in het Nederlands

Predictive Maintenance stap voor stap

 • Prof. Dr. H.A. Akkermans Hoogleraar Supply Chain Management, Tilburg University , Directeur, Stichting World Class Maintenance

Het voorspellen van wanneer onderhoud aan machines het beste uitgevoerd kan worden lijkt gemaakt voor AI. Er valt veel mee te verdienen, want zowel te vroeg als te laat onderhoud is duur, slecht voor de planeet en kan levensgevaarlijk zijn. En er is volop data, want de meeste moderne machines genereren sowieso al massa’s data en met sensoren en IoT kunnen we nog veel meer monitoren op afstand. Toch blijkt over te schakelen naar predictive maintenance in de praktijk een stuk lastiger dan gedacht. Dat heeft meerdere oorzaken. Organisatorisch is dit een langdurig veranderingsproces dat verschillende stappen kent. Technisch moet nog steeds, stap voor stap ,voor elke specifieke setting een goed werkende oplossing ontwikkeld worden.

 • 15:30-17:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo

 • 17:00-18:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Netwerkborrel exposanten

 • 10:00-10:25
 • Zaal 3 - VR
 • Lezing in het Nederlands

XR-Huis: Roadmap van XR-technologie naar XR-ecosysteem

De doorbraak van eXtended Reality toepassingen komt diverse toepassingsgebieden ten goede waarbij werknemers geconfronteerd worden met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen.
Werknemers kunnen zo via digitale werkinstructies beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen tijdens een assemblageproces, training krijgen over hoe ze met bepaalde stoffen of materialen in aanraking mogen komen of remote assistance inroepen.
Het XR-Huis speelt hierop in en wordt uitgebouwd als een one-stop-shop waar tal van bedrijven in zowel de maakindustrie, bouw, zorg, logistiek, biotech als agrovoedingsindustrie ontdekken wat voor hen de meerwaarde kan betekenen in hun productieproces en het opleiden van medewerkers.

 • 10:30-11:00
 • Zaal 3 - VR

 • 11:00-11:45
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo

 • 11:45-12:10
 • Zaal 3 - VR
 • Lezing in het Nederlands

Boosting Human Capital for the 21st century: waarom investeren in innovatieve leertechnologieën voor het trainen van laaggeschoolden loont

 • Kim Dekeyser Researcher in instructional design & technology, itec, interdisciplinary research group of KU Leuven and imec

In deze lezing wordt dieper ingegaan op uitdagingen en kansen die innovatieve leertechnologieën (zoals virtual reality) voor het trainen van laaggeschoolden bieden.
Hoe match je de leernoden van jouw bedrijf met de ideale leertechnologie en welke tools hebben we vanuit ons project hiervoor (gratis) ter beschikking?
Welke ervaringen hadden onze industriële projectpartners in Vlaanderen, Frankrijk en de UK de afgelopen twee jaar met ILT’s en laaggeschoolden en wat kan jouw bedrijf hieruit leren?
Deze sessie focust zowel op de praktische kant als op de achterliggende redenen waarom investeren in ILT’s voor het trainen van laaggeschoolden loont.

 • 12:15-12:40
 • Zaal 3 - VR
 • Lezing in het Engels

How to support company challenges with new technology

In this presentation we would like to focus on the added value of immersive technologies to support the current challenges. We are facing one of the biggest challenges to collect all the knowledge of a generation and spread this over relatively new employees. Technical profiles are hard to find so we must do it much more efficient. How can Augmented Reality Solutions support this challenge and what is the approach for a company to support this with standardized Solutions.

 • 13:30-13:40
 • Zaal 3 - VR
 • LezIng in het Nederlands

VREE XR Software and Projects

 • 13:40-13:55
 • Zaal 3 - VR
 • LezIng in het Nederlands

VR Training Dutch Army

 • Ewout van Dort Head Research and Development, Defensie - Simulation Centre Land Warfare
 • 14:00-14:20
 • Zaal 3 - VR
 • LezIng in het Nederlands

Connectivity & Multiplayer VR

 • Joep Kolijn Docent PMT en technologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • 14:20-14:25
 • Zaal 3 - VR
 • Lezing in het Nederlands

VREE XR Software and Projects

 • 14:30-14:55
 • Zaal 3 - VR
 • Lezing in het Nederlands

De 4 beste tips om VR effectief in te zetten!

VR-expert en schrijver Freek Teunen gebruikte VR om Droomvlucht toegankelijk te maken voor bezoekers met een handicap. Vier jaar later en vele andere VR-projecten verder, deelt Freek vier tips om virtual reality binnen jouw organisatie nóg effectiever te benutten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, laat Freek Teunen zien hoe sommige bedrijven nét iets meer bereiken met hun VR-toepassingen en wat jij ervan kan leren.

 • 15:00-15:25
 • Zaal 3 - VR

 • 15:30-17:00
 • Zaal 1 - RapidPro

Bezoek expo